Produktionsskolen Strømmen er et uddannelsestilbud, der bygger på idéen om at forene personlig udvikling, praktisk arbejde og teoretisk undervisning i en læringsproces.

Produktionsskolens mål er derfor at virke som et lærested, en skole om livet og en skole for livet, der sigter på at give deltagerne et forbedret grundlag for forsat uddannelse, arbejde og livsduelighed gennem tilegnelse af personlig selvstændiggørelse og myndiggørelse.