Strømmen tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbudet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Dvs. du må ikke have bestået en studenter-, HF-, HH-,  og HTX-eksamen eller have en uddannelse, som du har afsluttet med et svendebrev. Tilbudet skal styrke elevernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skåne-job eller lignende. Tilbudet skal endvidere bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Tilbudet tilrettelægges med særlig henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Tilbudet tilrettelægges som heltidsundervisning. Undervisningsministeriet kan fastsætte nærmere regler herom.

Optagelse og udskrivning af eleverne finder sted løbende under hensyn til den enkelte elevs behov.

Produktionsskoletilbudet omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydelig omfang og i størst mulig omfang integreres med det praktiske arbejde.

I tilbudet skal indgå uddannelses og erhvervsvejledning. Tilbudet skal fortrinsvis have relation til fagområder inden for de erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.