Undervisningsmiljøvurdering er foretaget i henhold til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Undersøgelsen er foretaget via spørgeskema der er udleveret til hver enkelt elev. Undersøgelsen er foretaget februar 2016.
Sikkerhedsrepræsentanten på værkstederne har udleveret og gennemgået spørgeskemaerne og eleverne har efterfølgende haft tid til at besvare skemaerne i arbejdstiden. Sikkerhedsudvalget har i fællesskab gennemgået svarene.
Der foreligger en opgørelse samlet for hele skolen.
Kategorierne er inddelt således:
Meget godt-godt- neutralt- dårligt- meget dårligt.

Vurdering februar 2016:
Samlet miljø på skolen: Meget godt
Æstetisk undervisningsmiljø: Meget godt
Psykisk undervisningsmiljø: Godt
Fysisk undervisningsmiljø: Godt

Forbedringer:
Efterfølgende er der udarbejdet bedre instrukser i forbindelse med brand/evakuering.
Der er indført tydeligere rygeregler på de forskellige værksteder.
Værkstederne har indført, at eleverne til morgenmøde tildeles arbejdsinstrukser og for de værksteder der arbejder forskellige steder, og hvilken lærer de skal henvende sig til.

Sikkerhedsudvalget: En elev fra hvert værksted mødes min hver 2. måned sammen med lærersikkerhedsrepræsentanten. Hvert møde har altid nyt fra værkstederne (orientering om hvordan eleverne trives socialt og hvordan sikkerheden fungerer på hvert værksted) med efterfølgende referat som tages med til personalemøde. Dette for at sikre, at der er kort vej fra ønske/opgave til handling.