Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering er foretaget i henhold til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Undersøgelsen er foretaget via spørgeskema der er udleveret til hver enkelt elev. Undersøgelsen er foretaget december 2018

Sikkerhedsrepræsentanten på værkstederne har udleveret og gennemgået spørgeskemaerne og eleverne har efterfølgende haft tid til at besvare skemaerne i arbejdstiden. Sikkerhedsudvalget har i fællesskab gennemgået svarene.

Der foreligger en opgørelse samlet for hele skolen samt for værkstederne. Kategorierne er inddelt således:

Meget godt-godt- neutralt- dårligt- meget dårligt.

Skolen samlet

Det Psykiske: Meget godt

Det Fysiske: Godt

Det Æstetiske: Godt

Det psykiske:                                     Det fysiske:                Det æstetiske

Metal:meget godt                                 Metal:neutralt.           Metal:Neutralt

Træ:Godt                                               Træ:Godt                     Træ:Godt

Køkken:Godt                                         Køkken:Neutralt         Køkken:Godt

Motor/Mekanik:Meget godt               M/m:Godt                   M/m:Meget godt

Pædagog:Meget godt                         Pæd:Meget godt        Pæd:Meget godt

Ejendomsservice:meget godt           Es:Meget godt             Es: Godt

Sten og stoffer:  Godt                         S/s : Neutralt               S/s: Godt

 

 

Sikkerhedsudvalget: En elev fra hvert værksted mødes min hver 2. måned sammen med lærersikkerhedsrepræsentanten. Hvert møde har altid nyt fra værkstederne (orientering om hvordan eleverne trives socialt og hvordan sikkerheden fungerer på hvert værksted) med efterfølgende referat som tages med til personalemøde. Dette for at sikre, at der er kort vej fra ønske/opgave til handling.