På STRØMMEN vægtes ikke blot værkstedsfagene, men også den almene undervisning meget højt. Derfor tilbydes der undervisning i almene skolefag – dog ikke i fysik og kemi.

Undervisningen i de boglige fag er meget flekssibel og tilrettelægges så vidt muligt ud fra den enkelte elevs behov og i samarbejde med værkstedslærer og vejleder.

En del elever oplever, at de i deres tidligere skolegang har haft problemer specielt i forhold til dansk, engelsk og matematik. De har måske været skoletrætte? Det forsøges der at rettes op på i vores undervisning.

Undervisningen er et frivilligt tilvalg for Strømmens elever, og der undervises individuelt eller i små hold på max. seks elever. Eleverne modtager undervisning i 2-8 timer ud fra den enkelte elevs behov. Der undervises i et hyggeligt miljø med 3 skolestuer, hvilket giver ro og fordybelse, og hvor der ikke findes “dumme” spørgsmål. Der vil endvidere være mulighed for at debatere samfundsmæssige problem-stillinger/holdninger, samt deltage i andre aktiviteter eksempelvis: Museum, bibliotek og udstillinger.

Der er mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk, matematik, tysk og engelsk, i samarbejde med Vordingborg Ungdomsskole.

Underviser

Liv Saul