Arbejdet og undervisningen er rettet imod sosu skolerne og de pædagogiske uddannelser og forskellige servicefag..

Vi arbejder på at eleven bliver bedre rustet til at forholde sig til verden og til sig selv. Der undervises i samfundsfag og praktiske dagligdags ting, som budget, skat, sundhed, hygiejne og motion. Ud over det giver vi eleverne et indblik i pædagogikkens og psykologiens verden.

For at give kendskab til det omkringliggende samfund besøger vi offentlige institutioner; biblioteker, museer, udstillinger mm.

Vi samarbejder med forskellige institutioner, F.eks. plejecentre, børneinstitutioner og familiecentret. Vi laver små og store projekter, arrangementer og service opgaver på skolen og ud af huset.

ny-lotte

Faglærer

Lotte Jensen

kate

Faglærer

Kate Friederichsen