trine2

Alle elever indskrives af vejlederen, der laver en forløbsplan sammen med eleven.

Planen indeholder bl.a. oplysninger om elevens ønsker om:

  • Hvad der skal ske i den tid eleven er på STRØMMEN.
  • Hvilket værksted man går på.
  • Hvad der skal ske efter opholdet på STRØMMEN.
  • Uddannelsesønske.
  • Praktik.
  • Vejledningen i dagligdagen varetages af vejlederen i tæt samarbejde med værkstedslæreren